silhouette-arabic-business-woman

פאיזה אבו סביח

בת 57 משכונת אלבאת בכוחלה בפזורה הבדואית

נהרגה מפגיעת רקטה אל תוך הבית בשעות הראשונות של המלחמה, יחד עם נכדתה מאי זוהיר אבו סבייח.

אללה ירחמהא.