מאלק אברהים אלקרעאן

בן 14, מגורים: אלבאת, מועצה אזורית אל קסום 

נהרג ביחד עם אחיו ג'וועד מפגיעה ישירה של רקטה בצריף המגורים המשפחתי.

אללה ירחמו.