אמין עקל אלקרעאן

בן 11 
מגורים: אלבאת, מועצה אזורית אל קסום

נהרג ביחד עם מוחמד ד'יב אלקרעאן בן ה-12 מפגיעה ישירה של רקטה בצריף המגורים המשפחתי.                         

אללה ירחמו.